Set font preview text
authorThomas White <taw@bitwiz.me.uk>
Mon, 23 Apr 2018 21:20:01 +0000 (23:20 +0200)
committerThomas White <taw@bitwiz.me.uk>
Mon, 23 Apr 2018 21:20:43 +0000 (23:20 +0200)
data/stylesheeteditor.ui

index 62483db..07ea598 100644 (file)
                         <property name="can_focus">True</property>
                         <property name="receives_default">True</property>
                         <property name="font">Sans 12</property>
-                        <property name="preview_text"/>
+                        <property name="preview_text">Preview text</property>
                       </object>
                       <packing>
                         <property name="expand">True</property>
                         <property name="can_focus">True</property>
                         <property name="receives_default">True</property>
                         <property name="font">Sans 12</property>
-                        <property name="preview_text"/>
+                        <property name="preview_text">Preview text</property>
                       </object>
                       <packing>
                         <property name="expand">True</property>