Remove CmdQ wrap-around printk
authorThomas White <taw@bitwiz.org.uk>
Tue, 18 Aug 2009 22:11:19 +0000 (23:11 +0100)
committerThomas White <taw@bitwiz.org.uk>
Tue, 18 Aug 2009 22:11:19 +0000 (23:11 +0100)
commit3ef2449cdba81ec97c462699e5eb3f1c11295d0d
treec1cb273e5c7816e7eebe197712d057ea766222ea
parente756ff971fe4ca31ea320f8602bfe827e502c670
Remove CmdQ wrap-around printk

This works - no need for the message any more.

Signed-off-by: Thomas White <taw@bitwiz.org.uk>
drivers/mfd/glamo/glamo-cmdq.c