MIPS: N32: Use compat version for sys_ppoll.
[kernel.git] / kernel / cgroup_freezer.c
2010-05-14 David S. MillerMerge branch 'net-2.6' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-13 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into for-linus
2010-05-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-13 Benjamin HerrenschmidtMerge commit 'kumar/merge' into merge
2010-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-05-11 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'fix/hda' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-10 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-10 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2010-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2010-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-07 Linus TorvaldsMerge branch 'bugfixes' of git://git.linux-nfs.org...
2010-05-07 Len BrownMerge branches 'bugzilla-14337', 'bugzilla-14998',...
2010-05-06 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-05-06 Linus TorvaldsMerge branch 'sh/for-2.6.34' of git://git./linux/kernel...
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-05 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into for-linus
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-05 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-05-04 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-04 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c-for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-04 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-05-04 Linus TorvaldsMerge branch 'core-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-04-30 Joel BeckerMerge branch 'skip_delete_inode' of git://git./linux...
2010-04-30 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-30 Paul E. McKenneyrcu: Fix RCU lockdep splat on freezer_fork path
2010-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-04-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2010-04-27 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-24 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-23 Takashi IwaiMerge branch 'fix/misc' into for-linus
2010-04-23 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into for-linus
2010-04-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/joern/logfs
2010-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-21 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-20 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-19 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-16 Len BrownMerge branch 'bugzilla-15749' into release
2010-04-16 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into for-linus
2010-04-16 Takashi IwaiMerge branch 'fix/misc' into for-linus
2010-04-16 Takashi IwaiMerge branch 'fix/asoc' into for-linus
2010-04-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-13 Ingo MolnarMerge branch 'iommu/fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-04-13 David S. MillerMerge branch 'master' of /home/davem/src/GIT/linux...
2010-04-13 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.34' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2010-04-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-11 David S. MillerMerge branch 'master' of /home/davem/src/GIT/linux...
2010-04-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2010-04-09 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2010-04-08 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2010-04-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/ide-2.6
2010-04-08 Russell KingMerge branch 'for-rmk' of git://git.pengutronix.de...
2010-04-07 Linus TorvaldsMerge branch 'davinci-fixes-for-linus' of git://git...
2010-04-07 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-04-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-06 Len BrownMerge branches 'battery', 'bugzilla-14667', 'bugzilla...
2010-04-06 Linus TorvaldsMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-06 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-core-for-linus' of git://git./linux...
2010-04-06 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2010-04-06 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'slabh' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-05 Tejun HeoMerge branch 'master' into export-slabh
2010-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2010-04-04 Linus TorvaldsMerge branch 'tracing-fixes-for-linus' of git://git...
2010-04-03 David S. MillerMerge branch 'master' of /home/davem/src/GIT/linux...
2010-04-03 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git.secretlab.ca/git...
2010-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'reiserfs/kill-bkl' of git://git./linux...
2010-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'kgdb-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-04-03 Linus TorvaldsMerge branch 'pm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-03-30 Tejun Heoinclude cleanup: Update gfp.h and slab.h includes to...
2010-03-26 Matt HelsleyFreezer: Fix buggy resume test for tasks frozen with...
2009-12-16 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2009-12-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2009-12-10 Linus TorvaldsMerge branch 'xen/fbdev' of git://git./linux/kernel...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'reiserfs/kill-bkl' of git://git./linux...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branches 'timers-for-linus-ntp' and 'irq-core...
2009-12-09 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-for-linus-hpet' of git://git....
next